18 มิถุนายน 2552

ป้องกันโรคไข้เลือดออกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แนะนำการป้องกันโรค พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงพาหะนำโรค กำจัดลูกน้ำโดยใส่ทรายอะเบต และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552

คลังบทความของบล็อก