04 มิถุนายน 2552

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านโครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่รับส่งต่อ ในพื้นที่ ต.พรเจริญ โดยจัดทีมออกปฏิบัติงาน ทีมละ 2 คน สัปดาห์ละ 3 วัน

คลังบทความของบล็อก