11 มิถุนายน 2552

รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย รณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก รอบสุดท้ายประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 5,9,10 มิถุนายน 2552 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีในพื้นที่

คลังบทความของบล็อก