18 มิถุนายน 2552

โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย พาคณะอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ไปร่วมงานโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ปี 2552 โดย อบจ.หนองคายและ CUP อ.พรเจริญ พร้อมจัดนิทรรศการเรื่องวัณโรค มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก และนำพาผู้ขายสินค้า OTOP ในชุมชนมาร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

คลังบทความของบล็อก