09 มิถุนายน 2558

วางแผนก่อนตายให้มีความสุข ตายแล้วไปไหน...


วางแผนก่อนตายให้มีความสุข ตายแล้วไปไหน...
ตอนตายใหม่ ถ้าหากสีหน้าปกติ ร่างกายอ่อนนิ่ม สีหน้าเหมือนคนมีชีวิตอยู่ เนื่องจากได้บรรลุธรรม ดวงวิญญาณจะไปสู่สุคติ...

ปริศนาชีวิต 49 วันหลังความตาย...ควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง !!

คลังบทความของบล็อก