09 ธันวาคม 2554

กฎหมาย 2 มาตรฐาน

22 พฤศจิกายน 2554

คดี พ.ต.ท.ทักษิณ ผลพวงจากรัฐประหาร

18 พฤศจิกายน 2554

คำให้การของไก่อู

07 ตุลาคม 2554

โรงเรียน อสม.ต.ค.54 PCUพรเจริญ


PCUตำบลพรเจริญจัดประชุม/อบรมโรงเรียน อสม.พร้อมประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สรุปประเด็น 1. ให้ อสม. ทุกคนสำรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ อสม.ที่แนะนำหรือนำหญิงตั้งครรภ์มาให้ฝากครรภ์ที่ PCUตำบลพรเจริญ ก่อนอายุครรภ์ครบ 3 เดือน จะมีรางวัลให้ 2.ให้สำรวจเด็กที่เกิดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2554 ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ เพื่อ UPDATE ฐานข้อมูลให้บริการเด็กแรกเกิด-5ปี ให้ครอบคลุม 3.ให้สำรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้ากลุ่มเป้าหมายในบ้านที่รับผิดชอบ 4.การเปลี่ยนตัว อสม. ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเปิดให้มีการปรับแก้ไขฐานข้อมูล อสม.ประจำปี หากบ้านใหนด้องการปรับเปลี่ยน อสม. เช่น เสียชีวิต,ทำงานไม่ได้ ฯลฯ ให้ส่งเรื่องมาตามหลักเกณฑ์ 5.ยังไม่ได้รับข้อมูลหลังคาเรือนที่รับผิดชอบของอสม.บ้านสมสะอาด 1 คน ให้ติดตามให้ด้วย 5.ช่วงนี้เป็นช่วงต่อสิทธิการรักษา ใครยังไม่ส่งหลักฐานเพื่อต่อสิทธิการรักษาของ อสม. ให้รวบส่ง 6.มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เหลือสามารถฉีดได้อีก 50 คน ให้สิทธิ อสม.ก่อน ใครต้องการฉีดให้ลงชื่อมา

28 สิงหาคม 2554

ประเพณีบุญประดับดิน บุญเดือนเก้าดับ ส.ค.54

ชาวบ้านหนองผักแว่น ศรีชมภู พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทำบุญงานประเพณีบุญประดับดิน หรือบุญเดือนเก้าดับ 28 สิงหาคม 2554 ที่วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม โดยมีหลวงปู่อุดม ญาณรโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ศาลแพ่งพิพากษาต้นสังกัดทหารชดใช้แดงในสงกรานต์เลือด52

27 สิงหาคม 2554

อนามัยโรงเรียน PCUพรเจริญ ส.ค. 54

PCUพรเจริญ ออกบริการอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม โรงเรียนกมลวรรณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 23,24,25,26 ส.ค. 54 มีกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไป สุ่มตรวจโลหิตเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ตรวจสายตา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน ในชั้น ป. 1 ผลตรวจเด็กประถมศึกษาตอนต้นในเบื้องต้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องฟันผุ โดยจำนวนเด็กที่ตรวจมีฟันผุมีมากกว่าร้อยละ 50 ของเด็กที่ตรวจทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เด็กโรงเรียนรัฐมีอัตราฟันผุมากกว่าโรงเรียนเอกชน


26 สิงหาคม 2554

โรงเรียน อสม. PCUพรเจริญ 22 ส.ค. 2554

PCU ตำบลพรเจริญ ประชุม/อบรมโรงเรียน อสม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยมอบรางวัลให้หมู่บ้านที่ อสม. ส่งข้อมูลพื้นฐานประชากรในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอันดับ 1-3 ได้แก่ 1 อุดมสุข 2 อุดมพร 3 สามแยก
19 สิงหาคม 2554

PCU ตำบลพรเจริญ ชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

PCU ตำบลพรเจริญร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ และโรคไตเสื่อม วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ชมรมผู้สูงอายุ PCU ตำบลพรเจริญ กิจกรรมศูนย์ 3 วัย

PCU ตำบลพรเจริญร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมศูนย์สามวัย ที่วัดบ้านโคกอุดม วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยมีกิจกรรม เล่านิทานสอนเด็ก ร้องเพลงรื่นเริง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
10 สิงหาคม 2554

นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านนายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2554
หลังได้รับการเลือกตั้ง และได้รับการรับรอง เป็นนายก อบจ.บึงกาฬ นาย นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ ได้เดินสายร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ โดยกล่าวว่าตนเคยเป็นกำนันมา 14 ปี การเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬได้จบลงแล้ว ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก ตนจะทำงานพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในปลายเดือนนี้จะนัดประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือในงานต่างๆ

01 สิงหาคม 2554

PCUพรเจริญจัดประกวดเด็กและแม่สุขภาพดี

PCU ตำบลพรเจริญ จัดประกวดเด็กสุขภาพดี และคุณแม่ที่มีลูกพัฒนาการดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 มีกิจกรรมการประกวดคลานในเด็กอายุ 9-10 เดือน เดินในเด็กอายุไม่เกิน 1 ปีครึ่ง วิ่งในเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี วาดภาพในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประกวดเด็กสุขภาพดีคือ ฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยกว่า 3 เดือน ฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวอย่างน้อย 6 เดือนน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 2,500 กรัม มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ มีฟันครบตามอายุ ไม่มีฟันผุ อสม. สุขภาพภาคประชาชนที่พาเด็กมาประกวดได้มากที่สุดได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี บ้านสามแยก บ้านเอือด และบ้านพรเจริญ


29 กรกฎาคม 2554

ประวัติและเรื่องราวนายกทักษิณนักสู้ขวัญใจคนจน

ประวัติและเรื่องราวนายกทักษิณนักสู้ขวัญใจคนจน จากเด็กต่างจังหวัด อำภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านชีวิตข้าราชการยศ พ.ต.ท. ทำธุรกิจจนเป็นมหาเศรษฐี ต่อมาอาสาสมัครทำงานการเมือง จนเป็นนายกรัฐมนตรีขวัญใจประชาชน โดยเสียงส่วนใหญ่

26 กรกฎาคม 2554

PCUพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรอบสุดท้ายปี 54

PCUตำบลพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ประชาชนตำบลพรเจริญ รอบสุดท้ายปี 54 เมื่อ ก.ค.54
ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

22 กรกฎาคม 2554

PCUพรเจริญประชุม/อบรม อสม.สุขภาพภาคประชาชน

PCUตำบลพรเจริญประชุม/อบรม อสม.สุขภาพภาคประชาชน ก.ค.54 สรุปประเด็น 1. ให้ทุกหมู่บ้านสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่จัดให้ ที่ประชุมมีมติดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หมู่บ้านที่เสร็จส่งก่อนสามอันดับแรกมีรางวัลให้ โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงและ Key Update ข้อมูลบัญชี 1 ในโปรแกรม HOSXP ต่อไป 2.สรุปผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับดังนี้ หมู่ 5 ตรวจได้ 32.46% หมู่ 3 ตรวจได้ 21.07% หมู่ 11 ตรวจได้ 19.04% หมู่ 8 ตรวจได้ 18.75% หมู่ 1 ตรวจได้ 13.18% มีบางคนไปตรวจที่คลินิก หรือไปตรวจที่อื่น ให้แจ้งรายชื่อมาให้ด้วย ปีนี้จะตรวจครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 26 กรกาคม 2554 หมู่บ้านที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้มาตรวจมากสามอันดับแรกจะมีรางวัลให้ 3.ให้ทุกหมู่บ้านคัดเลือกเด็กสุขภาพดี ตามหลักเกณฑ์ นำมาประกวดเด็กสุขภาพดีำตำบลพรเจริญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่วัดส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกอุดม 4.เรื่องสารไอโอดีนในเกลือ จากการให้ อสม. สุ่มเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคในครัวเรือนมาตรวจ พบว่าเปอร์เซนต์ครัวเรือนที่พบสารไอโอดีนมีน้อยมาก ซึ่งจะมีผลต่อสติปัญญาของเด็กไทย 5.ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก คัดเลือกแกนนำโรคไข้เลือดออก วันนี้จะฝึกพ่นหมอกควัน แ่ต่ไม่ได้ฝีกเนื่องจากเครื่องชำรุด จากการใช้งานมาหลายปี มีสภาพเก่าชมรมผู้สูงอายุ PCUพรเจริญ เลี้ยงรับส่งเจ้าหน้าที่

ชมรมผู้สูงอายุ PCUตำบลพรเจริญ เลี้ยงรับส่งเจ้าหน้าที่ ก.ค.54


10 กรกฎาคม 2554

ผลเลือกตั้งนายก อบจ.บีงกาฬ 10 ก.ค. 2554นิพนธ์ คนขยัน อดีตผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬ 10 ก.ค. 2554 ได้ 57,978 คะแนน นำห่างอันดับสอง 9,000 กว่าคะแนน ในพื้นที่ อ.พรเจริญ นำอันดับสอง 9,000 กว่าคะแนน อ.เซกา นำ 3,000 กว่าคะแนน อ.บึงโขงหลง นำ 1,000 กว่าคะแนน

23 มิถุนายน 2554

3 กรกฎาคม 2554 ไปเลือกผู้แทนราษฎร

องค์กรสากลยืนยันรัฐบาลอภิสิทธิ์สั่งยิงประชาชน

เสียงสั่งและแผนอภิสิทธิ์ในสงกรานต์เลือด

ชวลิต ประณาม อภิสิทธิ์ สุเทพ เป็นอาชญากร

เกิดอะไรที่ราชประสงค์ความลับหลังฉาก ใครเผาบ้านเผาเมือง

ผลงานนายกทักษิณกับประเทศไทย

18 มิถุนายน 2554

นิพนธ์ คนขยัน ที่ปรึกษาแดงหนองคาย-บึงกาฬสมัครนายก อบจ.บึงกาฬ

เลือกตั้ง นายก อบจ.บึงกาฬ วันที่ 10 กรกฎาคม 2554
นายนิพนธ์ คนขยัน ลงสมัครนายก อบจ.บึงกาฬ เบอร์ 4 เปิดเผยว่า เดิมทางพรรคเพื่อไทยมอบให้ตนเป็นตัวแทนลงสมัครนายก อบจ.บึงกาฬในนามพรรคเพื่อไทย แต่ ส.ส.หนองคายไม่พอใจกลยุทธ์หาเสียงของตน ที่ไม่เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองใด จึงพยายามใส่ร้ายจนพรรคเพื่อไทยตัดสินใจส่งนายยุทธพงษ์ แสงศรี อดีต ส.ส.เพื่อไทย และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 98 โดยลาออกมาลงสมัครนายก อบจ.บึงกาฬแทนตน

13 มิถุนายน 2554

พรรคเพื่อไทยไม่เอาพรรคเนรคุณประชาชน


ประชาชนเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในนามพรรคพลังประชาชน แ่ต่เมื่อได้เป็นผู้แทนแล้ว กลับรวมกลุ่มตั้งพรรคใหม่ไปสนับสนุนพรรคประชาธิปปัตย์

07 เมษายน 2554

อบรมอาสาสมัครนมแม่ เม.ย.54
PCU พรเจริญ ร่วมอบรมอาสาสมัครนมแม่ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วันที่ 1 เมษายน 2554

PCU พรเจริญร่วมซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)PCU พรเจริญร่วมซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio-Pulmonary Resuscitation : CPR) วันที่ 31 มีนาคม 2554

31 มีนาคม 2554

เพลง ประชาธิปไตยไทยของกลุ่มเกาะสถาบันยุบสภา แต่ไม่มี "เลือกตั้ง" จาก "มือที่มองเห็น"...ข่าวสด

กลุ่มเกาะสถาบันพยายามสร้างภาพให้นักการเมืองดูชั่วไปหมด พยายามไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย แต่จะขอนายกพระราชทานหรือให้ทหารยึดอำนาจประชาชนเหมือนที่เคยทำในปี 2549

29 มีนาคม 2554

วัดป่าภูมิโพธิ์ ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยพระรุ่นใหม่ในชุมชนนี้ หลังจากไปบวชเรียนอยู่ตามวัดต่างๆ ได้กลับมาสร้างวัดป่าในชุมชนบ้านเกิด เผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยยึดพระไตรปิฎกและเรื่องราวสมัยพุทธกาล เป็นตัวอย่างให้ประชาชนในพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ

คลังบทความของบล็อก