30 เมษายน 2558

รายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template คลินิก ANC คุณภาพ


รายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template คลินิก ANC คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ
 

29 เมษายน 2558

สรุปยอดบริจาคจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนพึ่งคนเองบ้านโคกอุดม


27 เมษายน 58  อสม. ตำบลพรเจริญ ทุกหมู่บ้านนำต้นเงินที่รับบริจาคมารวมกันที่ ศสมช.บ้านโคกอุดม และรับประทานอาหารร่วมกัน รวม 11 หมู่บ้านแล้วได้รับบริจาคทั้งสิ้น 36,535 บาท หมอสุทธิ หมอนวล ต่อยอดอีก 500 บาท รวม 37,035 บาท เงินบริจาคก่อนหน้านั้น 3,759 บาท  รวมเป็นเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 40,235 บาท ส่วนเงินที่ได้รับสนับสนุนจาก คปสอ.พรเจริญ 30,000 บาท หลังจากปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ผ่านมา คงเหลือ 5,371 บาท รวมกับเงินบริจาค ณ ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น 46,165 บาท

 

28 เมษายน 2558

เชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี หลวงปู่อุดม ญาณรโต


เชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๘๙ ปี พระครูอุดมศีลวัฒน์(หลวงปู่อุดม ญาณรโต) ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

 

27 เมษายน 2558

คลังบทความของบล็อก