26 มิถุนายน 2552

ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย พา อสม.ในพื้นที่ ต.พรเจริญ ออกเยี่ยมบ้าน แนะนำเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อ มิถุนายน 2552

คลังบทความของบล็อก