14 พฤศจิกายน 2560

วิธีการดูแลสวนทุเรียน


 
วิธีการดูแลสวนทุเรียนด้วยปุ๋ยตราบัวทิพย์ ทุเรียนปลูกเองตอนกลางฤดูฝน
การทำสวนทุเรียน เหมือนเลี้ยงเด็กอ่อน การให้น้ำ ต้องสม่ำเสมอ การใส่ปุ๋ยต้องเข้าใจมากๆ ของแต่ละช่วงเวลา
1.หลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยสูตรอินทรีย์ ต้นละ 2-3 กิโลกรัม ให้น้ำสม่ำเสมอ 
2.นับไปอีก 30 วันใส่ปุ๋ยสูตร 6 3 3 ทำใบให้ขยายเร็วขึ้น ยอดแรก
3.เมื่อยอกแรกเริ่มแก่ ใส่ปุ๋ยสูตร 6 3 3 อีก ทำยอดที่สอง
4.เมื่อยอดที่สองเริ่มแก่ ใส่ปุ๋ยสูตร 5 3 4 เพื่อให้ออกดอก
5.เมื่อออกดอก ติดลูก ควรตัดแต่งลูกเล็กออกบ้างให้เหมาะสม และควรผูกโยงกิ่งกับต้นเท่าที่จำเป็น
6.หลังจากเมื่อลูกโตกว่ากำปั้น ควรใส่สูตร 4 4 4 ทุกเดือน
ทุเรียนจะร่วงมากหากขั้วไม่เหนียว น้ำไม่สมบูรณ์ ใส่ปุ๋ยบัวทิพย์ ช่วงให้ขั้วจะเหนียวดีมาก สนใจทดลองใช้ปุ๋ย/สมัครสมาชิก ติดต่อ https://www.facebook.com/buatip.napat หรือโทร 0898625500

คลังบทความของบล็อก