13 เมษายน 2556

การออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลพรเจริญปี 2556

การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาทีเป็นวิธีการสำคัญในการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายสามารถเอาชนะเชื้อโรคร้ายต่างๆได้ ในปี 2556 ตำบลพรเจริญได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญและจากประชาชนในพื้นที ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในทุกหมู่บ้าน และจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
ผลการแข่งขัน
รำไม้พลอง ปี 2556 ที่ 1 ได้แก่ บ้านโคกอุดม ที่ 2 บ้านศรีอุดม ที่ 3 บ้านสามแยก ครั้งที่ 1 ปี 2552 ที่ 1 ได้แก่ บ้านโคกอุดม ครั้งที่ 2 ปี 2553 ที่ 1 ได้แก่ บ้านโคกอุดม
แอโรบิค ปี 2556 ที่ 1 ได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี ที่ 2 บ้านอุดมสุข ที่ 3 บ้านสามแยก ครั้งที่ 1 ปี 2552 ที่ 1 ได้แก่ บ้านเอือด ครั้งที่ 2 ปี 2553 ที่ 1ได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี
ฟุตบอล ปี 2556 เป็นปีแรก ที่ 1 ได้แก่ บ้านศรีอุดม ที่ 1 บ้านสมสะอาด ที่ 3 บ้านแก้วสมบูรณ์  

คลังบทความของบล็อก