09 มิถุนายน 2553

ทีมฆ่าแก้วสมบูรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก2553
PCUพรเจริญ ร่วมกับทีมฆ่าแก้วสมบูรณ์ ออกปฏิบัติการฆ่ายุงและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ชุมชนบ้านแก้วสมบูรณ์ พรเจริญ หนองคาย เมื่อเมษายน 2553

07 มิถุนายน 2553

คัดกรองเโรคมะเร็งปากมดลูกปี2553PCUพรเจริญ รณรงค์ตรวจคัดกรองเโรคมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ตำบลพรเจริญแล้ว 3 รอบในวันที่ 2,30 เมษายน,4 มิถุนายน 2553

06 มิถุนายน 2553

คัดกรองเโรคบาหวาน-ความดันโลหิตสูงปี 2553

pcuพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงทุกหมู่บ้านในตำบลพรเจริญ เมื่อมีนาคม2553

คลังบทความของบล็อก