20 กันยายน 2556

เด็กบ้านแก้วสมบูรณ์ตำบลพรเจริญชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาการเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 56


ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จัดประกวดแม่และเด็กสุขภาพดี ส่งผู้ชนะเข้าประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผลการประกวด
1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาการเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 2556 ได้แก่ ด.ญ.วิกัญญา โยธนามิ 218 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
2.รางวัลชนะเลิศการแข่งเดินเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 2556 ได้แก่ ด.ช.ไกรฤทธิ์ ทองมา 232 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดคุณแม่จังหวัดบึงกาฬปี 2556

ส้มโอผลไม้เพื่อสุขภาพ

ส้มโอผลไม้เพื่อสุขภาพ เมื่อสิงหาคม 2556

16 กันยายน 2556

วันประมูลยางแผ่นสหกรณ์ศรีวิไลปี2556

วันประมูลยางแผ่นสหกรณ์ศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปี2556
วันที่ 2 ตุลาคม 2556
วันที่ 16 ตุลาคม 2556
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
วันที่ 8 มกราคม 2557

12 กันยายน 2556

โครงการบ้านสวย น้ำใส ถนนปลอดภัย สรุปผลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลพรเจริญ ตามที่เทศบาลตำบลพรเจริญ ร่วมด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข จัดประกวดหมู่บ้านโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลพรเจริญปี 2556 ผลการประกวด มีดังนี้
        รางวัลที่ 1 บ้านแก้วสมบูรณ์
         รางวัลที่ 2 บ้านพรเจริญ
         รางวัลที่ 3 บ้านศรีอุดมและบ้านอุดมพร

ชมพู่ผลไม้เพื่อสุขภาพ

ชมพู่ผลไม้เพื่อสุขภาพ เมื่อมีนาคม 2556

คลังบทความของบล็อก