27 ธันวาคม 2551

รณรงค์โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ธ.ค. 51


เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพรเจริญ โดยหน่วยปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นแกนนำ จัดรณรงค์โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเน้นกลุมนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพในชุมชน
ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน
จากการสำรวจของประเทศต่างๆ พบว่าภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินพบได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดทวีปใด และพบว่าเป็นภาวะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
สำหรับประเทศไทย ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในกลุ่มผู้ใหญ่ จากข้อมูลของกองโภชนาการปี 2538 พบว่าในช่วงอายุ 30-50 ปี ความอ้วนที่พบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะสูงกว่ากลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพระดับบริหาร แต่ช่วงอายุ 51 –61 ปี จะไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มเด็ก จากการสำรวจในปี 2544 พบว่าเด็กไทยร้อยละ 8.2 มีภาวะอ้วน เด็กในเขตเมือง อ้วนสูงเป็น 1.8 เท่าของเด็กในชนบท ถ้าไม่เร่งลดการเกิดภาวะอ้วนเสียตอนนี้จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งโรคเบาหวาน
โรคอ้วน คือ อะไร
โรคอ้วน คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมในเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าปกติจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่น้ำหนักเกิน หมายถึง ภาวะที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐาน เนื่องจากมีไขมันมาก
เบาหวานและความอ้วน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 80% และมากกว่า 90% ของคนที่เป็นเบาหวานทุกกรณี ถ้าไม่เกิดจากากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานก็เกิดจากความอ้วน ยิ่งน้ำหนักเพิ่มมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะลายเป็นโรคเบาหวานก็เพิ่มมากขึ้น ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนจึงเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวัง
หนีห่างความอ้วน…ลดความเสี่ยงเบาหวาน
กลุ่มเด็ก
=หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารขยะ เช่นไก่ทอด เนื้อติดมัน แฮมเบอร์เกอร์ นม เนย เค้ก ไอศกรีม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม โดยพยายามเปลี่ยนให้กินผลไม้แทน พ่อแม่ไม่ควรซื้อของกินเล่นเข้าบ้านไว้ล่อใจเด็ก
= ลดการดูทีวี หรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดกันนานกิน 2 ชั่วโมง ให้ชวนเด็กทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ช่วยทำงานบ้าน วิ่งเล่นหรือเดินออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาอย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน เพื่อให้ใช้พลังงานมากกว่าที่เด็กกินเข้าไป ก็จะทำให้น้ำหนักลดลงได้
กลุ่มคนทั่วไป
=เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น เช่น เดิน ขี่จักรยานแทนการนั่งรถ เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ หรือบันไดเลื่อน ทำงานบ้านเองแทนการใช้เครื่องอำนวยความสะดวก ฯลฯ
=ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ แอโรบิก ฯลฯ ทุกวัน วันละ 30 นาที
=ประเมินความสมส่วนของร่างกาย โดยการใช้ดัชนีมวลกายหรือวัดรอบเอวอยู่เสมอ
=กินอาหารให้สมดุล เพิ่มอาหารจำพวกปลา ถั่ว ธัญพืช ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ธ.ค.51


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประกวดและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2552 ซึ่งผลการประกวด พบว่าคุณชินกร ปรประเถ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลพรเจริญ ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเอดส์ในชุมชน

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

23 ธันวาคม 2551

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ พ.ย. 51


ความเป็นมาและความสำคัญ
จากความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของโรคที่สามารถป้องกันได้ อันดับแรกของสตรีไทย และ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมะเร็งปากมดลูก มักไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ โรคลุกลามไปมากแล้ว ต้องใช้เวลาในการรักษานาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง และผลการรักษาบางส่วน ไม่ได้ผลดี ก่อให้เกิดความเครียดของผู้ป่วย และครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัวเป็นอย่างมาก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะ เริ่มแรกด้วยวิธี VIA ( Visual Inspect / Using Acetic Acid ) โดยการใช้กรดน้ำส้ม เจือ , ป้าย เพื่อตรวจดู ความผิดปกติของปากมดลูก สามารถทราบผลภายใน 1 นาที ซึ่งหากพบผลผิดปกติ สามารถรักษาด้วยการจี้เย็น ( Cryotherapy ) ได้ทันที ซึ่งทั้งการตรวจและการรักษา ด้วยวิธีนี้ สามารถทำได้ทั้งที่ โรงพยาบาล และ สถานีอนามัย สะดวก รวดเร็ว การรักษาได้ผลดีถึง 95% และเสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการน้อย เมื่อเปรียบเทียบ กับ วิธี PAP Smear และการรักษา เมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว
จากข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ พบว่าสตรี วัยเจริญพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมาย ยังมีอัตรา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระดับต่ำ บางรายที่ตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ไม่มาตรวจตามนัด หรือขาดการรักษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สตรี กลุ่มเป้าหมาย จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อหาความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และให้การรักษาด้วยวิธีจี้เย็น หรือส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลลดอัตราป่วย และอัตราตาย ด้วยมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธ์ต่อไป
ที่มา:โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ โดยคุณณภัทร จันทสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

22 ธันวาคม 2551

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ต.ค.51

ความเป็นมาและความสำคัญ
หัวใจของการบริการปฐมภูมิอยู่ที่การบริการอย่างละเอียดอ่อนและใส่ใจในความเป็นคน การดูแลแบบองค์รวมทำให้เข้าใจถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของความเจ็บไข้หรือความทุกข์ยากของคนในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นถ้าต้องการสุขภาพดี ควรเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเละร่วมสร้างสังคมที่เอื้ออาทร การเยี่ยมบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้มองเห็นความเป็นครอบครัวและวิถีชีวิตของคนในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนในมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เกิดความเข้าใจผู้อื่นทำให้สามารถช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งตนเองได้ต่อไป

โครงการพัฒนาระบบบริการและการป้องกันโรคเอดส์ เวทีประชาคมเอดส์ ต.ค. 51


หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลิปข่าว วิธีตรวจแบงก์ปลอม ที่กำลังระบาดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

17 ธันวาคม 2551

4 ต้อง 7 ไม่ สู่การสร้างสุขภาพพอเพียง

นโยบายเน้นหนัก นพ.สสจ.หนองคาย 4 ต้อง 7 ไม่

4 ต้อง
......ออกกำลังกายเป็นนิจ
...ทำจิตแจ่มใส
... กินอาหารปลอดภัย....
.......อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี..

7 ไม่

ไม่อ้วน....
ไม่กินหวาน........
ไม่กินมัน...........
ไม่กินเค็ม......
ไม่สูบบุหรี่.....
ไม่ดื่มสุรา.....
ไม่เครียด.........

24 พฤศจิกายน 2551

ระบบสุขภาพพอเพียงคืออะไรระบบสุขภาพพอเพียง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพไปสู่สุขภาวะ สุขภาพมีความหมายอย่างกว้าง (ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ)หมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ในการพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงจังหวัดหนองคายประกอบบนพื้นฐานแนวคิดหลัก 2 ประการ จากเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพดีเป็นผลดีจากสังคมดีหรือสังคมแห่งสุขภาวะ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำแนวคิดดังกล่าว สู่กระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ โดย
 มุ่งพัฒนาคน ในแบบองค์รวมมากขึ้น ไปสู่สังคมตามลำดับขั้น จากการพึ่งตนเอง สู่การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และการขยายเครือข่าย กล่าวคือ ต้องพัฒนาคน ให้มีความรู้ ทั้งในเชิงวิชาการสมัยใหม่ และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างคุณธรรม และพัฒนาสำนึกสาธารณะ อันก่อให้เกิดการพึ่งตนเอง พัฒนาจากข้างในสู่ข้างนอก
 มุ่งสร้างระบบบริการสุขภาพ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมให้สังคมตามหลักธรรมาภิบาล
 เน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

รวบรวมจาก : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ปี 2552-2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

16 พฤศจิกายน 2551

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง


เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน สอนให้ทุกคนอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างมีสติ มีปัญญา รู้เท่าทันโลก ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน รับผิดชอบ ทำทุกภารกิจอย่างพอดีพอประมาณ สมเหตุสมผล ไม่โลภเกินพอดี เผชิญกับโลกปัจจุบันอย่างใช้ปัญญา เป็นภูมิคุ้มกันให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสโลก

06 พฤศจิกายน 2551

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพุทธวิธีเพื่อสุขภาพและชีวิตตุลาคม 2551 ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร แบบพุทธวิธี ที่สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมโครงการอื่นๆในรอบเดือน
คำสอนของพระอาจารย์อนุชา
ปัญหาของคน(วงจรอุบาทว์) จน-เจ็บ-โง่
วิธีแก้ไข
ทาน ทำให้ รวย แก้ จน
ศีล ทำให้ แข็งแรง แก้ เจ็บ
ภาวนา ทำให้ ฉลาด แก้ โง่
มงคลชีวิต
1.ไม่คบคนเกเร 2.คบคนดี 3.มีคนดีเป็นตันแบบในใจ

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

24 ตุลาคม 2551

ราคายางพารา ราคายางก้อน ราคาขี้ยาง ราคายางพารา
บึงกาฬ
ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)
ปี 2556
24 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.10 บาท
16 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.30 บาท
11 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 37.20 บาท ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 70.73 บาท
 4 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 37.02 บาท
 3 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.80 บาท
 27 พฤศจิกายน 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 68.7 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 68.4 บาท
22 พฤศจิกายน 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 35.75 บาท
13 พฤศจิกายน 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 70.01 บาท

13 พฤศจิกายน 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.00 บาท
30 ตุลาคม 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 71.77 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 70.51 บาทจิกายน 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 35.55 บาท
30 ตุลาคม 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 71.77 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 70.51 บาท
22 ตุลาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย หนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ กิโลกรัมละ 38.70 บาท
16 ตุลาคม 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 74.50 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 73.50 บาท  
10 ตุลาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย หนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ กิโลกรัมละ 39.20 บาท
9 ตุลาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 39.30 บาท
2 ตุลาคม 2556 ประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ3 ราคากิโลกรัมละ 72.52 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 72.02 บาท 
25 กันยายน 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 42.00 บาท
11 กันยายน 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 44.50 บาท 
28 สิงหาาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 42.55 บาท
23 สิงหาาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 41.0 บาท

23 ตุลาคม 2551

รายการวิทยุชุมชน สถานีสุขภาพชุมชนพรเจริญเชิญติดตามรับฟัง รายการวิทยุชุมชน สถานีสุขภาพชุมชนพรเจริญ
ทุกวันจันทร์เวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 101 FM
และทุกวันพุธเวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 106 FM
โดยดีเจวัยใสจากโรงพยาบาลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

12 ตุลาคม 2551

สรุป ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่มาโรงพยาบาลพรเจริญ 5 อันดับแรก


สรุป ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่มาโรงพยาบาลพรเจริญ 5 อันดับโรคแรก
ข้อมูลจากวารสารสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพรเจริญ ประจำเดือนตุลาคม 2551
จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการทั้งหมด 7,455 คน และ 5 อันดับโรคแรก ผู้ป่วยนอก ได้แก่
1. โรคเบาหวาน 601 ครั้ง 537 ราย
2. การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่นๆ 566 ครั้ง 143 ราย
3. โรคความดันโลหิตสูง 469 ครั้ง 448 ราย
4. โรคกระเพาะอาหาร 448 ครั้ง 397 ราย
5. โรคติดเชื่อทางเดินหายใจส่วนบน 417 ครั้ง 386 ราย
จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการทั้งหมด 361 คน รวมวันนอน 1,120 วันและ 5 อันดับโรคแรก ผู้ป่วยใน ได้แก่
1. โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 13 ครั้ง 13 ราย
2. โรคกระเพาะอาหาร 13 ครั้ง 12 ราย
3. โรคท้องเสีย 10 ครั้ง 10 ราย
4. โรคหอบหืด 8 ครั้ง 8 ราย
5. โรคเบาหวาน 5 ครั้ง 4 ราย

...ดูคลิปรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงได้ที่นี่

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

29 กันยายน 2551

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(2)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(2)

25 กันยายน 2551 PCU พรเจริญร่วมกับอาสาสมััครสาธารณสุข จัดส่วนหย่อมหน้า PCU,ศาลาสำหรับพักผ่อน จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เือื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากร ผู้ป่วยและญาติ ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ที่เรากำลังมุ่งไป มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การนำและการบริหาร
2. การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
4. การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
5. การส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ
6. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
7. ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ

16 กันยายน 2551

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

15 กันยายน 2551 วันเปิดโครงการเต้นแอโรบิค และโครงการแข่งขันลดน้ำหนัก Slimming Contest CUP พรเจริญ
ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อไปสู่โรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป็นต้น เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ได้แก่ การขาดการออกกำลังกาย บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ เร่งรีบ ขาดความสนใจในสิ่งแวดล้อม
การออกแรงหรือการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นบุคคลในกลุ่มวัยใดเป็นพฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเกือบสองเท่า เพราะการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง ลดความดันโลหิตและช่วยผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและ กระดูก ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกสุขสบายและช่วยทำให้นอนหลับได้ดี
โรงพยาบาลพรเจริญ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และประชาชน ในหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30-17.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าตึกผู้ป่วยใน

คลังบทความของบล็อก