27 มีนาคม 2558

มะปรางพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ผลไม้เพื่อสุขภาพ


มะปรางพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ผลไม้เพื่อสุขภาพ สุกปลายเดือนมีนา 58 
 

26 มีนาคม 2558

พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโคกอุดม


ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญประชุมกรรมการตำบลพรเจริญ ดูสถานที่ รื้อฟื้นพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโคกอุดม เป็นตัวแทนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตำบลพรเจริญ

01 มีนาคม 2558

กระจายสารไอโอดีนให้เข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น


ร่างกายนำไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมนไทร็อกซิน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากต่อการเจริญเติบโตของสมองในช่วงตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 3 ปี การขาดไอโอดีนในวัยเด็กจะทำให้ เด็กมีสติปัญญาด้อย ศักยภาพการเรียนต่ำ เป็นคอพอก ส่วนผู้ใหญ่ถ้าขาดสารไอโอดีน จะเฉื่อยชา เซื่องซึม สมรรถภาพการทำงานต่ำ สมรรถภาพทางเพศลดลง ไข่ไอโอดีนมีจำหน่ายแล้วที่คลินิกหมอนวล ตรงข้ามท่าจอดรถปรับอากาศแอร์อุดร อำเภอพรเจริญ เปิดทุกวัน 17.00-19.00 น. 


คลังบทความของบล็อก