29 มิถุนายน 2552

โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มิ.ย. 52


PCU พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 52 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ โรงพยาบาลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก