29 กันยายน 2553

ผลการแข่งขันแอโรบิคปีที่2PCUตำบลพรเจริญปี2553

ชมรมสร้างสุขภาพบ้านน้อยเศรษฐีได้รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านอุดมสุข รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านแก้วสมบูรณ์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 บ้านพรเจริญ รางวัลชมเชยอันดับ 2 บ้านเอราวัณ
27 กันยายน 2553

ผลการประกวดรำไม้พลองปีที่2PCUตำบลพรเจริญปี2553

ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกอุดมได้รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านอุดมสุข รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านศรีอุดม รางวัลชมเชยอันดับ 1 บ้านสมสะอาด รางวัลชมเชยอันดับ 2 บ้านเอราวัณ


คลังบทความของบล็อก