11 มิถุนายน 2552

ประกวดผู้สูงอายุ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย เป็นเจ้าภาพหลักจัดประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย วัยผู้สูงอายุ CUP อ.พรเจริญ โดยเขียนโครงการ,ประสานงานกับตำบลต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง จัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุอายุมากที่สุด หมอลำกลอนย้อนยุค การขับร้องสาระภัญญะ ดนตรีพื้นบ้าน และการจักสาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ หน้า PCU โรงพยาบาลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก