25 ธันวาคม 2559

มหัศจรรย์หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

 หลวงพ่อพระใส ตามตำนานแล้วพญานาคราชได้ร่วมบุญสร้าง เกวียนได้หักที่วัดโพธิ์ชัย ไม่สามารถอัเชิญพระใสไปกรุงเทพฯได้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย และพุทธศาสนิกชนคนไทยลาวสองฝั่งแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ ศักดิ์สิทธิ์ ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์องค์หนึ่ง ปัจจุบันประดิษฐานภายในอุโบสถวัดโพธิ์ชัย อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

คลังบทความของบล็อก