24 ตุลาคม 2551

ราคายางพารา ราคายางก้อน ราคาขี้ยาง ราคายางพารา
บึงกาฬ
ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)
ปี 2556
24 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.10 บาท
16 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.30 บาท
11 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 37.20 บาท ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 70.73 บาท
 4 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 37.02 บาท
 3 ธันวาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.80 บาท
 27 พฤศจิกายน 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 68.7 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 68.4 บาท
22 พฤศจิกายน 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 35.75 บาท
13 พฤศจิกายน 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 70.01 บาท

13 พฤศจิกายน 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 36.00 บาท
30 ตุลาคม 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 71.77 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 70.51 บาทจิกายน 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 35.55 บาท
30 ตุลาคม 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 71.77 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 70.51 บาท
22 ตุลาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย หนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ กิโลกรัมละ 38.70 บาท
16 ตุลาคม 2556 ราคาประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคากิโลกรัมละ 74.50 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 73.50 บาท  
10 ตุลาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย หนองผักแว่น ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ กิโลกรัมละ 39.20 บาท
9 ตุลาคม 2556 ราคายางก้อนถ้วย ชมภูพร อ.ศรีวิไล กิโลกรัมละ 39.30 บาท
2 ตุลาคม 2556 ประมูลที่สหกรณ์ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ3 ราคากิโลกรัมละ 72.52 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 4 ราคากิโลกรัมละ 72.02 บาท 
25 กันยายน 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 42.00 บาท
11 กันยายน 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 44.50 บาท 
28 สิงหาาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 42.55 บาท
23 สิงหาาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 41.0 บาท

23 ตุลาคม 2551

รายการวิทยุชุมชน สถานีสุขภาพชุมชนพรเจริญเชิญติดตามรับฟัง รายการวิทยุชุมชน สถานีสุขภาพชุมชนพรเจริญ
ทุกวันจันทร์เวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 101 FM
และทุกวันพุธเวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 106 FM
โดยดีเจวัยใสจากโรงพยาบาลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

12 ตุลาคม 2551

สรุป ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่มาโรงพยาบาลพรเจริญ 5 อันดับแรก


สรุป ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนที่มาโรงพยาบาลพรเจริญ 5 อันดับโรคแรก
ข้อมูลจากวารสารสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพรเจริญ ประจำเดือนตุลาคม 2551
จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการทั้งหมด 7,455 คน และ 5 อันดับโรคแรก ผู้ป่วยนอก ได้แก่
1. โรคเบาหวาน 601 ครั้ง 537 ราย
2. การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่นๆ 566 ครั้ง 143 ราย
3. โรคความดันโลหิตสูง 469 ครั้ง 448 ราย
4. โรคกระเพาะอาหาร 448 ครั้ง 397 ราย
5. โรคติดเชื่อทางเดินหายใจส่วนบน 417 ครั้ง 386 ราย
จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการทั้งหมด 361 คน รวมวันนอน 1,120 วันและ 5 อันดับโรคแรก ผู้ป่วยใน ได้แก่
1. โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 13 ครั้ง 13 ราย
2. โรคกระเพาะอาหาร 13 ครั้ง 12 ราย
3. โรคท้องเสีย 10 ครั้ง 10 ราย
4. โรคหอบหืด 8 ครั้ง 8 ราย
5. โรคเบาหวาน 5 ครั้ง 4 ราย

...ดูคลิปรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงได้ที่นี่

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก