28 สิงหาคม 2554

ประเพณีบุญประดับดิน บุญเดือนเก้าดับ ส.ค.54

ชาวบ้านหนองผักแว่น ศรีชมภู พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทำบุญงานประเพณีบุญประดับดิน หรือบุญเดือนเก้าดับ 28 สิงหาคม 2554 ที่วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม โดยมีหลวงปู่อุดม ญาณรโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ศาลแพ่งพิพากษาต้นสังกัดทหารชดใช้แดงในสงกรานต์เลือด52

27 สิงหาคม 2554

อนามัยโรงเรียน PCUพรเจริญ ส.ค. 54

PCUพรเจริญ ออกบริการอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม โรงเรียนกมลวรรณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 23,24,25,26 ส.ค. 54 มีกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไป สุ่มตรวจโลหิตเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ตรวจสายตา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน ในชั้น ป. 1 ผลตรวจเด็กประถมศึกษาตอนต้นในเบื้องต้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องฟันผุ โดยจำนวนเด็กที่ตรวจมีฟันผุมีมากกว่าร้อยละ 50 ของเด็กที่ตรวจทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เด็กโรงเรียนรัฐมีอัตราฟันผุมากกว่าโรงเรียนเอกชน


26 สิงหาคม 2554

โรงเรียน อสม. PCUพรเจริญ 22 ส.ค. 2554

PCU ตำบลพรเจริญ ประชุม/อบรมโรงเรียน อสม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยมอบรางวัลให้หมู่บ้านที่ อสม. ส่งข้อมูลพื้นฐานประชากรในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอันดับ 1-3 ได้แก่ 1 อุดมสุข 2 อุดมพร 3 สามแยก
19 สิงหาคม 2554

PCU ตำบลพรเจริญ ชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

PCU ตำบลพรเจริญร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ และโรคไตเสื่อม วันที่ 19 สิงหาคม 2554
ชมรมผู้สูงอายุ PCU ตำบลพรเจริญ กิจกรรมศูนย์ 3 วัย

PCU ตำบลพรเจริญร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมศูนย์สามวัย ที่วัดบ้านโคกอุดม วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยมีกิจกรรม เล่านิทานสอนเด็ก ร้องเพลงรื่นเริง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
10 สิงหาคม 2554

นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านนายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2554
หลังได้รับการเลือกตั้ง และได้รับการรับรอง เป็นนายก อบจ.บึงกาฬ นาย นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ ได้เดินสายร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดบึงกาฬ โดยกล่าวว่าตนเคยเป็นกำนันมา 14 ปี การเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬได้จบลงแล้ว ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก ตนจะทำงานพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในปลายเดือนนี้จะนัดประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือในงานต่างๆ

01 สิงหาคม 2554

PCUพรเจริญจัดประกวดเด็กและแม่สุขภาพดี

PCU ตำบลพรเจริญ จัดประกวดเด็กสุขภาพดี และคุณแม่ที่มีลูกพัฒนาการดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 มีกิจกรรมการประกวดคลานในเด็กอายุ 9-10 เดือน เดินในเด็กอายุไม่เกิน 1 ปีครึ่ง วิ่งในเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี วาดภาพในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประกวดเด็กสุขภาพดีคือ ฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยกว่า 3 เดือน ฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวอย่างน้อย 6 เดือนน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 2,500 กรัม มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ มีฟันครบตามอายุ ไม่มีฟันผุ อสม. สุขภาพภาคประชาชนที่พาเด็กมาประกวดได้มากที่สุดได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี บ้านสามแยก บ้านเอือด และบ้านพรเจริญ


คลังบทความของบล็อก