26 มิถุนายน 2552

เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ ต.พรเจริญ ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน แนะนำเรื่องการกินยา การปฎิบัติตน ฯลฯ เมื่อ มิถุนายน 2552

คลังบทความของบล็อก