26 มิถุนายน 2552

คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ออกคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย เมื่อ มิถุยายน 2552

คลังบทความของบล็อก