23 มกราคม 2552

โรคมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก

ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้
โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ จะรณรงค์ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ในวัน อังคารที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 – 15.00 น. เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูก ขอเชิญหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีมารับบริการตรวจ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก