30 กรกฎาคม 2552

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อ กรกฎาคม 2552

28 กรกฎาคม 2552

โรคเรื้อรัง

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ ต.พรเจริญ ผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหาเรื่องการกินยาและขาดยา ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน แนะนำเรื่องการกินยา การปฎิบัติตน ฯลฯ เมื่อ กรกฎาคม 2552

เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดในหมู่บ้านชุมชนตำบลพรเจริญ ส่งตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารสดที่มีจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนตำบลพรเจริญ นอกเหนือจากการสังเกตลักษณะ ทางกายภาพของอาหารเบื้องต้น เนื่องจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพนั้น บางครั้งผู้บริโภคอาจ ไม่ทราบว่าอาหารแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายมีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนหรือไม่ เมื่อ กรกฎาคม 2552

รำไม้พลองออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลพรเจริญ นำผู้สูงอายุออกกำลังกายรำไม้พลอง โดยมีการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ณ วัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอพรเจริญ วัดบ้านโคกอุดม และเข้าร่วมการประกวดงานมหกรรมสร้างสุขภาพที่จังหวัดหนองคาย เมื่อกรกฎาคม 2552

11 กรกฎาคม 2552

อนามัยโรงเรียน กรกฎาคม 2552

PCU พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกบริการอนามัยโรงเรียน ตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ ตรวจโลหิตเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ฯลฯ เมื่อ กรกฎาคม 2552

คลังบทความของบล็อก