02 มิถุนายน 2552

ควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงพาหะนำโรค กำจัดลูกน้ำโดยใส่ทรายอะเบต และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 หลังพบผู้ป่วยสงสัยโรคชิคุนกุนยา อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ต.พรเจริญ 2 คน เข้ารับการรักษาที่งานผู้ป่วยนอก จากการติดตามผูป่วย ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางรับเชื้อมาจากที่อื่น ปัจจุบันอาการหายเป็นปกติ

คลังบทความของบล็อก