30 กรกฎาคม 2555

โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุุมเสี่ยง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้านในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 บริการตรวจหาระดับความเสี่ยงของสารพิษ(สารเคมีกำจัดศัรูพืช)ในเลือด ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง ปีนี้ได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงานจาก งบประมาณ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ

25 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน แม่และเด็กหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน แม่และเด็กหลังคลอด บ้านเอราวัณ พื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

23 กรกฎาคม 2555

PCUพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ

19 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมติดตามหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ตำบลพรเจริญ แนะนำเรื่องโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปตรวจหลังคลอด ฉีดวัคซีนตามนัด

18 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ พบปัญหาเด็กไม่ได้รับการอาบน้ำแนะนำเรื่องการอาบน้ำให้เด็ก โภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด พร้อมคีย์ข้อมูลการให้บริการเชิงรุกในโปรแกรม HOSXP

11 กรกฎาคม 2555

ตาสว่างรัฐธรรมนูญปี50ไหนว่าแก้ได้

รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้มาจากการยึดอำนาจประชาชนเมื่อปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 ไหนบอกว่าให้รับไปก่อนสามารถแก้ไขได้?

อสม. พรเจริญร่วมไปต้อนรับ รมต. ที่บึงกาฬ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญและ อสม. ร่วมไปต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ที่บึงกาฬ เมื่อ 30 มิถุนายน 2555

03 กรกฎาคม 2555

อนามัยโรงเรียน PCUพรเจริญ มิ.ย. 55

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกบริการอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม โรงเรียนกมลวรรณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนนวรัตน์ ประจำปี 2555 พร้อมคีย์ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม HOSXP ภายใน 30 มิถุนายน 2555  

02 กรกฎาคม 2555

PCUพรเจริญและ อสม. พบปะเดือน มิ.ย.55


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองพรเจริญและ อสม. ร่วมประชุมพบปะ เมื่อ 27 มิถุนายน 2555 วันนี้มีเรื่องเตรียมไปรับ รมต. ที่บึงกาฬ,การจัดทำบัตรประจำตัว อสม.,การเตรียมไปแข่งฮูลาฮูบที่บึงกาฬ,การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตับอักเสบเอ, การป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ

คลังบทความของบล็อก