24 พฤศจิกายน 2555

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ให้ประชาธิปไตยไทยได้เดินหน้าต่อไป

21 พฤศจิกายน 2555

ฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดโรคคอตีบ

เนื่องด้วยมีการระบาดของโรคคอตีบ ในจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยบางรายได้เสียชีวิตเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่เคยมีประวัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ร่วมกับ อสม. ได้ทำการสำรวจข้อมูลเด็กที่ไม่มีประวัติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบหรือไม่แน่ใจว่าได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มดังกล่าวมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่แต่ละชุมชนสะดวก สำหรับบ้านเอือดและบ้านน้อยเศรษฐีให้มารับบริการในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00-19.00 น.ที่ ณภัทรคลินิก(ข้างคิวรถทัวร์ 407)  บ้านแก้วสมบูรณ์วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น.ที่ศาลากลางบ้าน บ้านเอราวัณวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น.ที่บ้านกำนันตำบลพรเจริญ07 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์โรคคอตีบ

ตามที่มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบหลายรายในพื้นที่ ๔ จังหวัดคือ จังหวัดเลย  หนองบัวลำภู  เพชรบูรณ์ และสุราษฎร์ธานี  สถานการณ์โรคคอตีบ(ตั้งแต่  ๑ มิถุนายน - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) พบผู้ป่วยโรคคอตีบ  จำนวน ๖๐ ราย  ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย  คือในจังหวัดเลย ๒ ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ ราย  ซึ่งสถานการณ์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ในการนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านรณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ แจกแผ่นพับและขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์  อาการของโรค  การติดต่อและการป้องกันโรคคอตีบ
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อคอตีบ ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย   ซึ่งมีอยู่ในน้ำมูก  น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย
การติดต่อ
ส่วนมากจะติดต่อโดยการหายใจ  ไอ  จามรดกัน  หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด   บางครั้งอาจติดต่อกันได้โดยการใช้ภาชนะร่วมกัน  เช่น  แก้วน้ำ  ช้อน  หรือการดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็ก
อาการ
            1. มีไข้ต่ำๆมีอาการคล้ายหวัด
            2. มีอาการไอเสียงก้อง
            3. เจ็บคอ
            4. เบื่ออาหาร
            5. บางรายพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
            6. พบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิลและบริเวณลิ้นไก่
            7. บางรายทางเดินหายใจตีบตัน หายใจลำบากถึงตายได้
            8. อันตรายที่สุดคือเชื้อโรคไปที่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลัน
การป้องกัน
            1.ในเด็กควรให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 5 ครั้ง  เมื่ออายุ  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน 18 เดือน  และตอนอายุ 4 ปี
            2. เมื่อมีผู้ป่วยอาการสงสัยคล้ายโรคคอตีบให้พาไปพบแพทย์ พร้อมกับให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ     
            3. ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคคอตีบให้ทำการแยกผู้ป่วยรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้
            4. ที่สำคัญในการป้องกันโรคคือ  กินของร้อน  ใช้ช้อนกลาง  ล้างมือบ่อยๆ

คลังบทความของบล็อก