01 สิงหาคม 2554

PCUพรเจริญจัดประกวดเด็กและแม่สุขภาพดี

PCU ตำบลพรเจริญ จัดประกวดเด็กสุขภาพดี และคุณแม่ที่มีลูกพัฒนาการดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 มีกิจกรรมการประกวดคลานในเด็กอายุ 9-10 เดือน เดินในเด็กอายุไม่เกิน 1 ปีครึ่ง วิ่งในเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี วาดภาพในเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประกวดเด็กสุขภาพดีคือ ฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์น้อยกว่า 3 เดือน ฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวอย่างน้อย 6 เดือนน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 2,500 กรัม มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ มีฟันครบตามอายุ ไม่มีฟันผุ อสม. สุขภาพภาคประชาชนที่พาเด็กมาประกวดได้มากที่สุดได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี บ้านสามแยก บ้านเอือด และบ้านพรเจริญ


คลังบทความของบล็อก