11 กรกฎาคม 2552

อนามัยโรงเรียน กรกฎาคม 2552

PCU พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกบริการอนามัยโรงเรียน ตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ ตรวจโลหิตเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ฯลฯ เมื่อ กรกฎาคม 2552

คลังบทความของบล็อก