30 ตุลาคม 2556

ตรวจสอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอึกครั้ง

เนื่องด้วยมีผู้ป่วยโรคคอตีบที่หมู่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ เมื่อ 11 ตุลาคม 2556 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญได้ประชุม อสม.ทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือให้เก็บรวบรวมสมุดประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และนัดให้มารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ ซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้ และจากพิษของเชื้อจะทำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย มีอัตราป่วยตาย อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง คือ ประมาณร้อยละ 10 ของคนที่ป่วย

คลังบทความของบล็อก