20 มกราคม 2560

สะพานพ่อขุนผาเมือง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์


สะพานพ่อขุนผาเมือง หรือ สะพานห้วยตอง อยู่เส้นทางจากอำเภอหล่มสักไปอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตอม่อสูงสุดของประเทศไทย สูงถึง 50 เมตร เป็นเส้นทางที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักเป็นจำนวนมาก เพื่อตัดภูเขาสูงชัน และสลับซับซ้อน สะพานพ่อขุนผาเมือง เป็นการก่อสร้างเพื่อเชื่อมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน ( ประตูสู่อีสาน และประตูสู่ภาคเหนือ )คลังบทความของบล็อก