06 พฤศจิกายน 2551

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพุทธวิธีเพื่อสุขภาพและชีวิตตุลาคม 2551 ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร แบบพุทธวิธี ที่สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมโครงการอื่นๆในรอบเดือน
คำสอนของพระอาจารย์อนุชา
ปัญหาของคน(วงจรอุบาทว์) จน-เจ็บ-โง่
วิธีแก้ไข
ทาน ทำให้ รวย แก้ จน
ศีล ทำให้ แข็งแรง แก้ เจ็บ
ภาวนา ทำให้ ฉลาด แก้ โง่
มงคลชีวิต
1.ไม่คบคนเกเร 2.คบคนดี 3.มีคนดีเป็นตันแบบในใจ

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก