16 กันยายน 2551

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

15 กันยายน 2551 วันเปิดโครงการเต้นแอโรบิค และโครงการแข่งขันลดน้ำหนัก Slimming Contest CUP พรเจริญ
ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อไปสู่โรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป็นต้น เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ได้แก่ การขาดการออกกำลังกาย บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ เร่งรีบ ขาดความสนใจในสิ่งแวดล้อม
การออกแรงหรือการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นบุคคลในกลุ่มวัยใดเป็นพฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเกือบสองเท่า เพราะการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง ลดความดันโลหิตและช่วยผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและ กระดูก ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกสุขสบายและช่วยทำให้นอนหลับได้ดี
โรงพยาบาลพรเจริญ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และประชาชน ในหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30-17.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าตึกผู้ป่วยใน

คลังบทความของบล็อก