21 ธันวาคม 2551

โทษของเหล้า ให้เหล้าเท่ากับแช่งโทษของเหล้า... เหล้าทำให้ความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม ไตพัง ทำให้เป็นโรคตับแข็ง เบาหวาน ขาดสติ เกิดอุบัติเหตุ ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก