27 ธันวาคม 2551

ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ธ.ค.51


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประกวดและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2552 ซึ่งผลการประกวด พบว่าคุณชินกร ปรประเถ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลพรเจริญ ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเอดส์ในชุมชน

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก