17 ธันวาคม 2551

4 ต้อง 7 ไม่ สู่การสร้างสุขภาพพอเพียง

นโยบายเน้นหนัก นพ.สสจ.หนองคาย 4 ต้อง 7 ไม่

4 ต้อง
......ออกกำลังกายเป็นนิจ
...ทำจิตแจ่มใส
... กินอาหารปลอดภัย....
.......อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี..

7 ไม่

ไม่อ้วน....
ไม่กินหวาน........
ไม่กินมัน...........
ไม่กินเค็ม......
ไม่สูบบุหรี่.....
ไม่ดื่มสุรา.....
ไม่เครียด.........

คลังบทความของบล็อก