19 สิงหาคม 2554

PCU ตำบลพรเจริญ ชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

PCU ตำบลพรเจริญร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ และโรคไตเสื่อม วันที่ 19 สิงหาคม 2554
คลังบทความของบล็อก