26 สิงหาคม 2554

โรงเรียน อสม. PCUพรเจริญ 22 ส.ค. 2554

PCU ตำบลพรเจริญ ประชุม/อบรมโรงเรียน อสม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยมอบรางวัลให้หมู่บ้านที่ อสม. ส่งข้อมูลพื้นฐานประชากรในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอันดับ 1-3 ได้แก่ 1 อุดมสุข 2 อุดมพร 3 สามแยก
คลังบทความของบล็อก