19 สิงหาคม 2554

ชมรมผู้สูงอายุ PCU ตำบลพรเจริญ กิจกรรมศูนย์ 3 วัย

PCU ตำบลพรเจริญร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมศูนย์สามวัย ที่วัดบ้านโคกอุดม วันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยมีกิจกรรม เล่านิทานสอนเด็ก ร้องเพลงรื่นเริง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
คลังบทความของบล็อก