15 มีนาคม 2554

PCUพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมี.ค.54
PCUพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหญิงอายุ 30-60 ปี ต.พรเจริญ วันที่ 15 มี.ค.54 มีผู้มารับบริการทั้งหมด 97 คน ในปีนี้มีแผนจะตรวจ4ครั้งในวันที่ 15 มี.ค.54,5 เม.ย.54,23 พ.ค.54และ28 มิ.ย.54

คลังบทความของบล็อก