29 มีนาคม 2554

วัดป่าภูมิโพธิ์ ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยพระรุ่นใหม่ในชุมชนนี้ หลังจากไปบวชเรียนอยู่ตามวัดต่างๆ ได้กลับมาสร้างวัดป่าในชุมชนบ้านเกิด เผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยยึดพระไตรปิฎกและเรื่องราวสมัยพุทธกาล เป็นตัวอย่างให้ประชาชนในพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ

คลังบทความของบล็อก