31 มีนาคม 2554

เพลง ประชาธิปไตยไทยของกลุ่มเกาะสถาบันยุบสภา แต่ไม่มี "เลือกตั้ง" จาก "มือที่มองเห็น"...ข่าวสด

กลุ่มเกาะสถาบันพยายามสร้างภาพให้นักการเมืองดูชั่วไปหมด พยายามไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามระบอบประชาธิปไตย แต่จะขอนายกพระราชทานหรือให้ทหารยึดอำนาจประชาชนเหมือนที่เคยทำในปี 2549

คลังบทความของบล็อก