27 มีนาคม 2554

สิ่งที่แม่พินได้บริจาคในงานบุญส่งดวงวิญญาณแม่

สิ่งที่แม่พินได้บริจาคในงานบุญส่งดวงวิญญาณแม่ วันที่ 21 มีนาคม 2554
1.โรงเรียนบ้านซาด ต. หลุมข้าว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 10,000 บาท เป็นโรงเรียนที่บุตรคนแรกทำงานอยู่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน
2.โรงเรียนจุตคามวิทยา ต. ตาคง อ. สังขะ จ. สุรินทร์ 10,000 บาท เป็นโรงเรียนที่บ้านซึ่งลูกสาวและลูกเขยทำงานอยู่ ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน
3.โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย 10,000 บาท เป็นหน่วยงานที่บุตรและสะใภ้ทำงานอยู่ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ยากจน
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาคง ซึ่งเป็นสถานีอนามัยใกล้บ้านที่พ่อทุมแม่พินได้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างตั้งแต่แรก มอบเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ถังอ๊อกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ รวมเป็นเงินประมาณ 15,000 บาท
5.วัดป่าภูมิโพธิ์ ต. ตาคง อ. สังขะ จ. สุรินทร์ วัดที่บ้านและวัดอื่นๆที่แม่พินเคยไปบ่อยๆ รวม 4 วัดๆละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท
ุุ6.มอบผ้าที่ระลึกให้ผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนที่บ้าน 3 หมู่บ้าน
แม่พินได้อุทิศร่างกายให้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังเสียชีวิตได้บรรจุศพลงในโลงเย็น ทำบุญส่งดวงวิญญาณแม่ 2 คืน 2 วัน รถได้มารับศพแม่พินไปเป็นอาจารย์ใหญ่ รออีกหนึ่งหรือสองปีหลังจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วทางลูกหลานและญาติพี่น้องจะรับเถ้ากระดูกมาทำบุญอึกครั้งหนึ่ง

คลังบทความของบล็อก