07 ตุลาคม 2554

โรงเรียน อสม.ต.ค.54 PCUพรเจริญ


PCUตำบลพรเจริญจัดประชุม/อบรมโรงเรียน อสม.พร้อมประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สรุปประเด็น 1. ให้ อสม. ทุกคนสำรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ อสม.ที่แนะนำหรือนำหญิงตั้งครรภ์มาให้ฝากครรภ์ที่ PCUตำบลพรเจริญ ก่อนอายุครรภ์ครบ 3 เดือน จะมีรางวัลให้ 2.ให้สำรวจเด็กที่เกิดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2554 ในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ เพื่อ UPDATE ฐานข้อมูลให้บริการเด็กแรกเกิด-5ปี ให้ครอบคลุม 3.ให้สำรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้ากลุ่มเป้าหมายในบ้านที่รับผิดชอบ 4.การเปลี่ยนตัว อสม. ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเปิดให้มีการปรับแก้ไขฐานข้อมูล อสม.ประจำปี หากบ้านใหนด้องการปรับเปลี่ยน อสม. เช่น เสียชีวิต,ทำงานไม่ได้ ฯลฯ ให้ส่งเรื่องมาตามหลักเกณฑ์ 5.ยังไม่ได้รับข้อมูลหลังคาเรือนที่รับผิดชอบของอสม.บ้านสมสะอาด 1 คน ให้ติดตามให้ด้วย 5.ช่วงนี้เป็นช่วงต่อสิทธิการรักษา ใครยังไม่ส่งหลักฐานเพื่อต่อสิทธิการรักษาของ อสม. ให้รวบส่ง 6.มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่เหลือสามารถฉีดได้อีก 50 คน ให้สิทธิ อสม.ก่อน ใครต้องการฉีดให้ลงชื่อมา

คลังบทความของบล็อก