08 เมษายน 2554

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเม.ย.54
PCUพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหญิงอายุ 30-60 ปี ต.พรเจริญ วันที่ 5 เม.ย.54 รอบที่ 1 ตรวจครบทุกหมู่บ้านแล้ว รอบที่สองจะตรวจในวันที่ 23 พ.ค.54และ28 มิ.ย.54

คลังบทความของบล็อก