28 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการป้องกันวัณโรคหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เป็นแกนหลักจัดอบรม อสม. โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 52 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญเป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่องนโยบายการเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม. อำเภอพรเจริญ 58 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 58 คน เพื่อให้ อสม. เชี่ยวชาญ เป็น “มิสเตอร์ทีบี”ระดับหมู่บ้าน และนำองค์ความรู้ไปดำเนินกิจกรรมต่อในระดับหมู่บ้านต่อไป

คลังบทความของบล็อก