04 กุมภาพันธ์ 2552

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคปี52 ที่ สช.อีสาน


วีรกรรมปราบฮ่อ...หลวงพ่อพระใส...สะพานไทยลาว...ขอบคุณ คุณชิณกร ปาปะเถ อสม.ดีเด่น สาขาเอดส์ในชุมชน จังหวัดหนองคาย ที่เสียสละเวลา เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ที่ สช.อีสาน จ.ข่อนแก่น เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2552

คลังบทความของบล็อก