11 มีนาคม 2552

ดูแลผู้ป่วยวัณโรค


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ออกติดตามเยี่ยมนิเทศงาน อสม. มีสเตอร์ทีบี ระดับหมู่บ้าน เรื่องการเก็บเสมหะค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ในกลุ่มเสี่ยง และการกำกับการกินยาต่อหน้า การทำ DOTS ในระดับชุมชน พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค ไม่ให้ขาดการกินยา ในโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ปี 2552

คลังบทความของบล็อก