14 กุมภาพันธ์ 2552

หน่วยโรงพยาบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชนหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมออกหน่วยโรงพยาบาลพรเจริญเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลพรเจริญ โดยมีนายอำเภอพรเจริญ หน่วยงานในอำเภอพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ มาร่วมงานด้วย มีกิจกรรม แข่งขันกีฬาในชุมชน แจกผ้าห่ม ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52

คลังบทความของบล็อก