24 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค

PCU ต.พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เป็นแกนหลักจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน CUP อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน แผนกชันสูตร และเจ้าหน้าที่จากทุกตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

คลังบทความของบล็อก